زندگي در سايپا

كيفيت محيط كار

گروه سايپا نيروي انساني خود را  ارزشمند ترين منبع استراتژيك مي داند و همواره در جهت ايجاد محيط كاري مطلوب و ارتقاي رضايت شغلي و سلامت روحي ايشان، برنامه هاي متنوعي را در سرفصلهاي زير تدوين و اجرا مي نمايد:

ارتقاء سلامت كاركنان (سلامت جسم و سلامت روان )

 • مددكاري ومشاوره ( ارائه خدمات مشاوره فردي ، كارگاهي ، خانوادگي و....) ضمن تعهد به حفظ محرمانه اطلاعات
 • شناسايي و اجراي راهكارهايي در جهت گسترش فرهنگ سلامت عمومي وافزايش سطح آگاهي از طريق بروشور ، كتابچه، پيامنامه و...
 • برنامه ريزي و ايجاد فعاليتهاي تفريحي و ورزشي براي كاركنان و خانواده
 • برنامه ريزي و انجام ورزشهاي همگاني در سطح شركت
 • برنامه ريزي و انجام معاينات پايش سلامت كاركنان (بدو استخدام ، بازگشت به كار ، درخواستي و دوره اي و.......)
 • پوشش بيمه اي و پوشش هزينه هاي درماني همكاران و خانواده
 • ثبت سوابق و اطلاعات پزشكي و بيمه اي كاركنان


برنامه هاي ورزشي در شركت سايپا

- ورزش همگاني :
 • برنامه ريزي و برگزاري مسابقات ورزشي درون واحدي و مناسبتي به صورت جشنواره هاي ورزشي
 • بررسي و بكارگيري قوانين و آيين نامه هاي مرتبط با ورزش كاركنان و نظارت بر اجراي صحيح آن ها
 • ارتباط و تعامل با سازمان هاي مرجع ذيربط وهمكاري با آن ها در راستاي پيشبرد اهداف ورزش شركت
- تيم هاي كارگري :
 • هماهنگي و برنامه ريزي با فدراسيون ها و هيأت هاي ورزشي جهت برگزاري كلاس هاي آموزش مربيگري، داوري، بازآموزي و ... به منظور ارتقاي سطح دانش فني و به روز رساني سرپرستان، مربيان و نمايندگان ورزش مديريت ها
 • اعزام تيم هاي كارگري به مسابقات رسمي استاني، كشوري و تقدير از همكاران افتخار آفرين
- ورزش قهرماني :
 • گروه سايپا از سال 1365 ورزش قهرماني را با رشته فوتبال آغاز نمود و هم اكنون در رشته هاي فوتبال (کليه رده ها)، شطرنج، اتومبيل راني، هاکي، تکواندو، بدمينتون، کشتي، واليبال، واليبال ساحلي و وزنه برداري براي آقايان و بدمينتون و شطرنج براي خانمها فعاليت مي نمايد.


پياده سازي نظام آراستگي 5S

5S يا نظام آراستگي منجر به پيشگيري از حوادث و افزايش بهره وري مي گردد. شايد بهتر باشد بگوييم هدف نهايي 5S پيشگيري از اتلاف است . اين نظام نخستين بار توسط ژاپني ها به اجرا در آمد و اشاره به اين نكته ضروري است كه اين سيستم پيش شرط اجراي موفقيت آميز ساير سيستم ها و مدلها مي باشد و مزيت آن اين است که در همه جا قابل پياده سازي است.

در اين راستا شركت سايپا اقدام به پياده سازي نظام آراستگي 5S در سراسر شركت نموده است كه با روشهاي زير جاري ميباشد:

 • اجراي اصول نظام آراستگي 5S و نظارت بر آن در سطح شركت (چهار مرتبه در سال )
 • بازارچه پاكسا :محيطي است جهت استفاده از امکانات موجود در سطح شرکت وهمچنين جلوگيري از خريد هاي غير ضروري. اين بازارچه به منظور شناسايي اقلام مازاد در سطح واحد ها و قرار دادن آنها در معرض ديد کليه کارکنان مي باشد تا در صورت نياز کارکنان بتوانند از اين اقلام و وسائل استفاده نمايند.مباحث ايمني و بهداشت محيط كار

براساس خط‏مشي سيستم مديريت يكپارچه شركت سايپا، ما به طراحي و ايجاد محيطي ايمن، سالم و بهداشتي باور داريم و بر همين اساس با شناسايي و ارزيابي مداوم خطرات و با توجه به قوانين و مقررات مرتبط، اقدام به تعريف اهداف و برنامه‏ هاي ايمني و بهداشتي مي‏نماييم. در اين راستا، شركت سايپا از سال 1380 موفق به استقرار و نگهداري سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي HSAS18001: 2007  شده است.

در شركت سايپا تمامي كاركنان متناسب با وظايف و اهداف محوله جهت رعايت اصول ايمني و بهداشت آموزش داده مي‏شوند. كارشناسان ايمني و بهداشت نيز طبق برنامه منظم از تمامي فرآيندها و اماكن سايپا بازديد به عمل آورده و در صورت وجود عدم‏ انطباق به كمك روش‏هاي اجرايي اقدام اصلاحي و پيشگيرانه، اقدام به اصلاح و رفع ريشه ‏اي آن مي‏نمايند.

همچنين با كمك تيم خبره مميزي داخلي تمامي اين مراحل، هر ساله مورد مميزي و بازنگري قرار مي‏گيرد تا به هدف بهبود مستمر دست يابيم. شركت سايپا جهت حفظ و ارتقاي سطح سلامت كاركنان و ايجاد محيط كاري سالم و امن اقدامات زير را طراحي و به مرحله اجرا گذاشته است:

 • نظارت بر انطباق فعاليت هاي شركت با الزامات و قوانين ايمني در راستاي پيشگيري از بروز حوادث شغلي و ارتقاي سطح ايمني شركت
 • انطباق فعاليت هاي سازمان با قوانين و الزامات كشوري درحوزه سلامت
 • بررسي وكاربري فعاليتها واستانداردهاي مربوط به ايمني
 • بهينه سازي روش هاي انجام كار از طريق بسط و توسعه سامانه هاي ايمني و بهداشت مرتبط با ماموريت هاي مديريت

سيستم هاي نظام پرداخت

بررسي و مطالعه مستمر نظامهاي حقوق و دستمزد در شركتهاي هم‌تراز منطقه و وضعيت بازار كار  و تهيه طرحهاي پيشنهادي به منظور رعايت هماهنگي در پرداختها شامل :

 • انجام امور مربوط به تشويق درج در پرونده و ريالي
 • كمك هزينه سفر و كمك هزينه تحصيلي فرزندان كاركنان و...
 • حواله خودرو
 • انواع وام هاي قرض الحسنه ، مساعده ، مسكن وخودرو و......
 • فوق العاده‌ها ، حق اولاد ، حق تاهل ، حق مسكن ، خواروبار، نظم حضور
 • عيدي و پاداش پايان سال
 • كارانه ، بن هاي نقدي و غير نقدي

ارزيابي عملکرد کارکنان و مشخص شدن کار مفيد از غيرمفيد

 • استقرار مكانيزم هاي سنجش عملكرد
 • اجراي سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان در كليه سطوح سازماني و مقايسه با استاندارد هاي عملكردي
 • ارائه بازخورد و نتايج حاصل از عملكرد كاركنان به پرسنل و واحد هاي سازماني ذيربط

فعاليت هاي ما

مركز مطالعات استراتژيك گروه

 • تدوين استراتژيهاي گروه
 • تعيين كسب وكارهاي پشتيبان جديد
 • تعيين سياستهاي سالانه شركتهاي گروه
 • تعيين واستقرار سيستمهاي مديريتي مورد نياز گروه
 • پايش و اندازه گيري اجراي برنامه هاي استراتژيك گروه
 • نشر اطلاعات استراتژيك مورد نياز شركتهاي گروه
 • انجام مطالعات محيطي براي گروه
 • تعيين و توسعه كسب و كارهاي مكمل كسب و كار خودرو
 • تعيين استراتژيهاي پشتيبان گروه

معاونت طرح و برنامه

 • تهيه برنامه استراتژيك و سالانه شركت سايپا وكنترل ميزان تحقق اهداف و برنامه ها
 • سازماندهي و طراحي مناسب ساختار سازماني شركت سايپا
 • طراحي ، تهيه وتدوين فرآيندها ، سيستم ها و روشهاي مورد نياز شركت سايپا
 • برنامه ريزي، ايجاد، توسعه، پشتيباني و مديريت يكپارچه كليه سيستم ها و نرم افزارهاي كاربردي مورد نياز شركت سايپا
 • جمع‌آوري, تجزيه و تحليل و پردازش اطلاعات وداده‌هاي مربوط به شركت و گروه سايپا
 • برنامه‌ريزي و سازماندهي كليه فعاليتهاي سخت ‌افزاري ، توسعه و پشتيباني شبكه و بانكهاي اطلاعاتي درسطح شركت به منظور ارائه خدمات مناسب و بموقع به كليه واحدهاي سازماني شركت

معاونت مالي و اقتصادي گروه

 • رسيدگي بر اسناد مالي ، ثبت و نگهداري دفاتر شركتهاي گروه.
 • انجام كليه عمليات مالي و حسابداري شركت در حوزه هاي مختلف
 • شناسايي و تامين منابع مالي مورد نياز شركتهاي گروه ، كنترل امور خزانه داري و نظارت بر پيگيري وصول مطالبات.
 • انجام عمليات تمركز و حسابداري عمومي و تلفيق مالي، حسابداري حقوق و دستمزد و استفاده بهينه از فرصتهاي مالياتي در راستاي خدمت رساني به شركتهاي گروه.
 • انجام امور مربوط به برگزاري مجامع، ارزيابي بودجه و عملكرد ، تهيه و ارائه گزارشهاي مالي گروه.
 • انجام كليه امور مربوط به سرمايه گذاري ، بررسيهاي اقتصادي و سهام شركتهاي گروه.
 • تهيه گزارش هاي عملكرد مالي دوره اي و گزارش هاي مورد نياز سازمانهاي ذينفع و مديريت شركت.

معاونت بازرگاني

 • تامين بموقع كالاها ، تجهيزات ، انواع فلزات و خدمات مورد نياز شركت و گروه سايپا از داخل وخارج كشور و انجام تشريفات بانكي و گمركي
 • مديريت اثربخش فرآيندها و هزينه هاي حوزه بازرگاني و نظارت بر استفاده بهينه از منابع موجود
 • تعامل موثر با وزارت صنايع ، سازمان گسترش ونوسازي صنايع ، وزارت بازرگاني ، سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ، بانكها ، گمرك و بيمه در راستاي پيشبرد اهداف سازماني شركت و گروه سايپا
 • تعامل موثر با شركت هاي خارجي طرف قرارداد جهت تامين مناسب كالا و خدمات مورد نياز شركت و گروه سايپا

معاونت اداري و توسعه منابع انساني

 • تدوين استراتژي هاي منابع انساني و ارزشيابي مديريت منابع انساني گروه
 • برنامه ريزي و ارتقاء سطح خدمات رفاهي و پشتيباني و ارائه آن به كاركنان و واحدهاي سازماني
 • توسعه توانمنديهاي نيروي انساني از طريق ارائه آموزشهاي مورد نياز
 • ايجاد و توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه
 • حفظ و ارتقاء سطح سلامت كاركنان، ايمني محيط و تجهيزات
 • پيشگيري از ايجاد مخاطرات محيط كار ناشي از فعاليتهاي شركت


معاونت برنامه ريزي جامع توليد

 • تدوين برنامه بلندمدت، ميان‌مدت،كوتاه‌مدت وعملياتي توليد با توجه به ظرفيت خطوط توليد و نياز مشتريان
 • برنامه‌ريزي تامين مواد و قطعات مورد نياز مطابق برنامه توليد و سفارشگذاري خريد مواد توليدي ، ابزارآلات و لوازم يدكي بمنظور جلوگيري از توقف خطوط
 • دريافت، نگهداري و ارسال بموقع قطعات به خطوط توليد و كنترل موجودي اقلام و قطعات و چگونگي مصرف و انجام اقدامات لازم جهت كاهش ضايعات ,همچنين برنامه ريزي و کنترل گردش پالتها
 • برنامه‌ريزي و كنترل توليد سالنهاي توليدي و نظارت بر چگونگي اجراي آن
 • بررسي و شناسايي علل توقف خطوط توليد و برنامه ريزي و پيگيري مستمر جهت رفع علل توقف از واحدهاي مرتبط

معاونت پشتيباني و خدمات فني

 • مديريت ، حفظ و نگهداري دارايي هاي فيزيكي سازمان
 • طراحي ،ساخت ،نصب و راه اندازي تجهيزات و فيكسچرهاي خطوط توليد محصولات جديد
 • نگهداري و توسعه زيرساختهاي خطوط توليدي
 • اصلاح الگوي مصرف و روش هاي جديد كاهش مصرف انرژي
 • فروش خدمات ، تجهيزات و ماشين آلات به خارج سازمان بمنظور افزايش درآمد سازمان
 • توسعه و استقرار ماژولهاي مرتبط با سيستم مديريت كارخانه
 • اجراي پروژه هاي كاهش هزينه و كنترل هزينه هاي جاري سازمان
 • اقدامات اصلاحي ،ارتقا و بهبود تجهيزات خطوط توليد

معاونت مهندسي

 • همكاري در فرآيند انتخاب محصول جديد و انتقال تكنولوژي، مدارك و مستندات مربوطه
 • استقرار محصولات جديد و پشتيباني فني و تكنولوژي محصولات جاري ، مجموعه ها و قطعات مطابق استاندارها
 • راه اندازي خطوط توليد در داخل و خارج شركت و بازارهاي هدف خارج كشور
 • تعيين و بهينه سازي فرآيندها ، تجهيزات و ماشين آلات خطوط توليد و پشتيباني توليد
 • ارائه خدمات فني مرتبط با محصولات جديد و واحدهاي غير توليدي شركت

معاونت توليد

 • اجراي كليه فعاليتهاي توليدي شامل پرس، بدنه سازي ، رنگ ومونتاژ ، ساخت قالبها وقطعات پرسي مطابق برنامه توليد و سطوح كيفي مصوب شركت
 • نظارت برانجام صحيح فرآيندهاي توليدي بمنظورحفظ وبهبود كيفيت محصولات
 • برنامه ريزي و نظارت جهت كاهش هزينه هاي عمومي واحدهاي تابعه


معاونت كيفيت

 • تعريف اهداف و شاخصهاي كيفي شركت و اندازه گيري و پايش آنها
 • آديت و ارزيابي محصول و فرآيندها
 • كنترل كيفيت قطعات ورودي
 • كنترل كيفيت فرآيندهاي توليدي
 • تحليل، ريشه يابي وپيگيري انجام اقدامات اصلاحي جهت رفع كامل عيوب
 • اندازه گيري و كاليبراسيون ابزار و تجهيزات تست و ...
 • نظارت و حصول اطمينان از عملكردهاي كيفي مرتبط با بازرسي قبل از تحويل، خدمات پس از فروش، كيفيت صادرات و سايتهاي توليدي

معاونت صادرات و امور بين الملل

 • تدوين استراتژيها و اهداف صادراتي و برنامه ريزي جهت تحقق اهداف مصوب
 • سياست گذاري نحوه اولويت بندي بازارهاي بين المللي و تعيين بازارهاي هدف صادراتي
 • صادرات محصولات و قطعات به بازارهاي خارجي
 • توسعه برند سايپا در بازارهاي خارجي
 • سياست گذاري در راستاي توانمندسازي نمايندگي هاي خارجي سايپا در حوزه فروش و خدمات پس از فروش
 • تعامل با ارگانهاي داخلي و خارجي جهت بستر سازي و تسهيل فرآيند صادرات
 • راهبري احداث خطوط توليد محصولات سايپا در خارج از كشور و مشاركت در سياست گذاري مديريت بازار در اين كشورها

معاونت بازاريابي و فروش داخلي گروه سايپا

 • سياستگذاري و تعيين اهداف حوزه بازاريابي و فروش محصولات سواري و تجاري سبك گروه سايپا.
 • تدوين و اجراي استراتژيهاي پيشبرد فروش
 • سفارشگذاري توليد و فروش محصولات سواري و تجاري سبك گروه در داخل كشور
 • توسعه سهم بازار محصولات سواري و تجاري سبك گروه سايپا
 • ارائه پيشنهادهاي توسعه محصول با توجه به نيازهاي حال و آينده مشتريان

مديريت هماهنگي و نظارت بر طرح ها

 • بررسي طرح‌هاي فني و اقتصادي و ارائه گزارشهاي تحليلي با هماهنگي واحدهاي ذيربط
 • نظارت و پيگيري كليه قراردادهاي منعقده
 • برنامه‌ريزي و پيگيري ساخت داخل قطعات و مجموعه‌هاي محصول و ارتباط موثر با سازمانها و موسسات ذيربط بمنظور استفاده مناسب و بموقع از تخفيف‌هاي بازرگاني و گمركي.

مديريت توسعه تعالي

 • شناسايي و انتخاب مدلهاي تعالي سازماني متناسب با چشم انداز شركت و ارزيابي سازمان بر اساس آنها و توسعه آن از طريق تعريف، راهبري و مديريت پروژه هاي فرابخشي و كسب جايگاه مناسب در جوايز بين المللي
 • توسعه و تعميق استانداردهاي بين المللي جهت تثبيت دستاوردهاي نظام مديريتي شركت از طريق مميزي و بهبود سيستمهاي استقرار يافته و پياده سازي استاندارهاي جديد جهاني براي كليه حوزه هاي مرتبط

مديريت توسعه مديريت

 • توسعه وارتقاء مهارتهاي سطوح مديريتي شركتهاي گروه
 • ارزيابي عملكرد بمنظور شناسايي نقاط قوت وضعف مديران ارشد شركتهاي گروه
 • تهيه وتدوين و اجراي سيستم حقوق ودستمزد و سيستم هاي انگيزشي سطوح مديريتي شركتهاي گروه

مديريت ارتباطات

 • برنامه ريزي ، هماهنگي ، كنترل و ايجاد زمينه‌ها و امكانات مورد نياز در برقراري ارتباط موثر شركت با محيط ،
 • ارتباط متقابل كتبي و شفاهي بين كاركنان و مديريت
 • ارائه اطلاعات صحيح اخبار مرتبط با سايپا در رسانه ها
 • بررسي و پيگيري رفع مشكلات و شكايات مطرح شده از طرف مشتريان و ارباب رجوع در جهت ارتقاء برند سايپا
 • انجام امور تبليغات و انتشاراتي شركت

مديريت امور حقوقي

 • انجام و پيگيري كليه امور حقوقي له و عليه شركت در كليه مراحل در محاكم ، مراجع و موسسات ذيربط به طرفيت شركت در مقابل كليه اشخاص حقيقي وحقوقي تا حصول نتيجه و تامين حقوق شركت

مديريت بازرسي گروه

 • بررسي و پيگيري موضوع كاري ارجاع شده از طرف مديريت عامل در سطح شركت و گروه سايپا تا حصول نتيجه

مديريت دفتر حوزه مدير عامل

 • برنامه ريزي، هماهنگي و رسيدگي به امور مربوط به حوزه مدير عامل

مديريت حسابرسي داخلي

 • نظارت بر فعاليتهاي شركت بمنظور شناسايي انحراف از مقررات و تهيه گزارشهاي تحليلي مربوطه

توسعه توانمنديها

آموزش و توسعه مهارتهاي كاركنان

مركز آموزش سايپا بعنوان يكي از زيرمجموعه هاي معاونت اداري و توسعه منابع انساني ، رسالت توسعه مهارت و دانش كاركنان شركت سايپا را بر عهده داشته و هم راستا با خط مشي و اهداف مديريت ارشد گروه در حوزه منابع انساني و با تمركز بر نيازها و انتظارات  ذينفعان، خدمات خود را در چارچوب اصول مشتري گرايي ، يادگيري و توانمند سازي انجام ميدهد.

آموزشهاي ارائه شده در دو دسته آموزشهاي ضمن خدمت و دانشگاهي (مركز آموزش علمي - کاربردي گروه خودرو سازي سايپا) ارائه مي گردد.

آموزش هاي ضمن خدمت

 • آموزشهاي مهارتي كه از طريق اجراي دوره هاي آموزشي حين كار (OJT) با روش TPT، دوره هاي آموزشي، سمينارها و كارگاههاي آموزشي كوتاه مدت و ميان مدت در داخل و خارج از شركت انجام مي گردد.
 • آموزشهاي تخصصي و مديريتي كه پس از نياز سنجي سالانه و از طريق دوره هاي آموزشي، سمينارها و كارگاههاي آموزشي كوتاه مدت و ميان مدت در داخل و خارج از شركت انجام مي گردد.

تاريخچه مركز آموزش علمي - کاربردي گروه خودروسازي سايپا

مديريت آموزش شركت سايپا در راستاي سياستهاي كلان وقت سازمان و به منظور پوشش نيازهاي فني و تخصصي گروه خودروسازي سايپا و جامعه (در راستاي مسئوليتهاي اجتماعي سازمان) و همچنين گسترش دانش فني صنعت خودروسازي در كشور به ويژه با برند گروه خودرو سازي سايپا اقدام به راه اندازي مركز علمي كاربردي گروه سايپا زير نظر دانشگاه جامع علمي كاربردي نمود.

اين مركز فعاليت خود را در سال 1382 در ساختمان مركز آموزش ، واقع در شركت سايپا يدك آغاز نمود. ساختار سازماني اين مركز در مديريت آموزش و مستقيما زير نظر اداره ارتباط با مراكز آموزش عالي قرار دارد. نظام آموزشي مركز تا سال 90 بصورت پودماني و از سال 1390 با بازنگري هاي انجام شده در دانشگاه جامع ، نظام آموزشي به صورت ترمي تغيير يافته است. فعاليت آموزشي مركز ، مطابق تقويم آموزشي دانشگاه ها از دو نيمسال تحصيلي و يك ترم تابستان تشكيل شده است كه پس از ابلاغ از سوي دانشگاه جامع علمي كاربردي برنامه ريزي و اجرا مي گردد. اكثريت دانشجويان اين مركز ، شاغل و اغلب ايشان در حوزه صنعت خودرو مشغول به تحصيل مي باشند. اساتيد دوره از برترين مدرسين خارجي و همچنين همكاران داخل شركت مي باشند. مركز علمي كاربردي گروه خودروسازي سايپا اولين مركز دانشگاهي در ايران مي باشد كه در سال 1391 موفق به اخذ استاندارد IWA2 گرديده است .

در جدول ذيل رشته هاي پذيرش دانشجو از سال 1382 قابل مشاهده مي باشد:

سالتعداد مقطع كاردانيعناوين رشته هاي كاردانيتعداد مقطع كارشناسيعناوين رشته هاي كارشناسيتعداد پذيرش دانشجو (ورودي )
82 1 ماشين افزار تعميرات مكانيكي 0 - 60
83 3 كنترل كيفي خودرو، خدمات پس از فروش مونتاژ خودرو، تعميرو نگهداري خودرو 0 - 117
84 7 آتش نشاني گرايش نجات ، آتش نشاني اطفاء گرايش اطفاء ، خدمات پس از فروش ، ماشين افزار ، مونتاژ خودرو ، تعميرونگهداري خودرو ، تعميرات مكانيكي 0 - 149
85 3 روابط عمومي ، كنترل كيفي خودرو ، مونتاژ خودرو 1 مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو 113
86 7 تعميرات مكانيكي ، تعميرونگهداري خودرو ، خدمات پس از فروش ، كنترل كيفي خودرو ، كنترل كيفي قطعات خودرو ،ماشين افزار ، مونتاژ خودرو 0 - 159
87 0 - 1 مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو 64
88 4 خدمات پس از فروش ، تعميرونگهداري خودرو ، برنامه ريزي و كنترل توليد ، لجستيك گرايش زنجيره تامين 0 - 106
89 5 تعميرات مكانيكي ، ايمني و بهداشت ، كنترل كيفي خودرو ، ماشين افزار، مونتاژ خودو 1 مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو 191
90 0 - 1 مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو 51
91 0 - 0 - 0
92 3 مكانيك خودرو ، ماشين افزار ، خدمات پس از فروش 2 مهندسي فناوري مكانيك خودرو ، مهندسي فناوري لجستيك 206
93 2 مكانيك خودرو ، مديريت كسب و كار خودرو 2 مهندسي فناوري مكانيك خودرو ، مهندسي فناوري لجستيك 144
94 2 مكانيك خودرو ، مديريت كسب و كار خودرو 2 مهندسي فناوري مكانيك خودرو ، مهندسي فناوري لجستيك 157
95 3 مكانيك خودرو ، مديريت كسب و كار خودرو ، روابط عمومي 2 مهندسي فناوري مكانيك خودرو ، مهندسي فناوري لجستيك 197
جمع كل1714ارتباط با دانشگاه

درخواست كارآموزي

گروه سايپا در راستاي بسط و گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه و به منظور بهره مندي از دانشجويان در زمينه هاي مورد نياز شركت از جمله فني ، مهندسي ، مديريتي ، فناوري و همچنين بسترسازي جهت آشنايي دانشجويان با صنعت و كسب تجربه در زمينه هاي كاري مرتبط با تحصيل آنان هرساله با مشخص نمودن ظرفيت پذيرش و رشته هاي مورد نيازشركت ، اقدام به جذب متقاضيان كارآموزي از دانشگاهها ومراكز آموزش عالي مختلف مي نمايد.
طبق نياز سنجي انجام شده در سال 93، شركت سايپا از دانشجويان مقطع كارشناسي رشته هاي مهندسي مكانيك خودرو، مهندسي، كامپيوتر- گرايش نرم افزار، مهندسي رباتيك، مهندسي صنايع، حسابداري، مديريت صنعتي جهت كار آموزي دعوت بعمل مي آورد.
شماره تماس : 61611538 - 61611541

پايان نامه ها و پژوهش ها

گروه سايپا به منظور توسعه فرهنگ پژوهش و تحقيقات كاربردي، ارتقاء دانش صنعت خودرو، بهره گيري از نتايج علمي حاصل از تحقيقات و پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي مراكز دانشگاهي و پژوهشي در حوزه هاي مرتبط با كسب و كار خودرو و همچنين به عنوان يك مسئوليت اجتماعي سالانه اقدام به تعريف موضوعات پژوهشي مورد نياز شركت مي نمايد. دانشجويان مي توانند متناسب با موضوعات ياد شده پايان نامه هاي خود را تعريف نموده و فرم پيشنهاد پايان نامه را ارسال نمايند. كليه پيشنهادات دريافت شده در كميته ارزيابي پايان نامه ها و پژوهش ها مورد بررسي قرار مي گيرد و در صورت تاييد آنها ، گروه سايپا در توافق دوطرفه اقدام به حمايت از آنها مينمايد.

اولويت هاي پژوهشي گروه خودروسازي سايپا

حوزه مديريت و منابع انساني

حوزه بازاريابي و فروش

حوزه فني و مهندسي

حوزه مالي و اقتصادي

حوزه محيط زيست

همكاري با سايپا

گروه خودرو سازي سايپا بمنظور تامين نيروهاي مورد نياز در بخشهاي ستادي و عملياتي، نسبت به ايجاد بانك اطلاعات كارجويان از طريق ثبت نام اينترنتي اقدام نموده است. علاقمندان همكاري با اين گروه مي توانند متناسب با رشته هاي مورد نياز نسبت به ثبت و تكميل اطلاعات خود اقدام نمايند.

ورود به بخش متقاضيان كار

بازديد از گروه خودروسازي سايپا

گروه خودروسازي سايپا به عنوان يكي از مراكز مهم توليدي و صنعتي ايران اسلامي در راستاي نشر عملي دستاوردهاي صنعتي و علمي فرزندان متخصص و متعهد خويش و ايجاد امكان تعامل مراكز دانشگاهي، تحقيقاتي، صنعتي و آموزشي كشور اقدام به برنامه ريزي بازديد اين مراجع از خطوط توليد كرده است.

لذا متقاضيان مي توانند با تكميل فرم درخواست بازديد از خطوط توليد حسب هماهنگي با اداره نمايشگاه ها و تشريفات مديريت ارتباطات و امور بين الملل گروه خودروسازي سايپا از خطوط توليد و ساير بخش هاي مورد تقاضا بازديد به عمل آورند.

فرم درخواست بازديد از گروه خودروسازي سايپا