درخواست

فرم ورود اطلاعات

تاريخچه مركز

  • فعاليتهاي حوزه مشتري در گروه خودرو سازي سايپا از سال 1378 و با تشكيل اداره امور مشتريان در شركت سايپا يدك به عنوان شركت ارائه دهنده خدمات پس از فروش به مشتريان محترم گروه آغاز گرديد. در سالهاي بعد با توجه اهميت موضوع ساماندهي و رسيدگي به درخواستهاي مشتريان محترم ، همچنين تسهيل در ارتباط مشتريان با مبادي ذي ربط از يك سو و از سوي ديگر و لزوم ارتقاء سطح كيفي و كمي رسيدگي به درخواستهاي ايشان به شرح ذيل ادامه يافت.
  • سال 1384 - ايجاد مركز تماس تلفني در شركت سايپا يدك با هدف ايجاد فرايندها ، و دستورالعمل هاي حوزه ارتباط با مشتري
  • سال 1390- ايجاد ساختار پاسخگويي و رسيدگي يكپارچه با هدف ايجاد مركز تماس چند رسانه اي گروه ، تمركز و پياده سازي فرايندهاي يكپارچه حوزه مشتري
  • 1394 - ايجاد مركز ارتباط با مشتريان و شبكه نمايندگي هاي گروه سايپا با هدف يكپارچه سازي مراكز تماس امدادي ،خدماتي و همچنين كانالهاي ارتباطي ، توسعه فرايندهاي نرم افزاري و ايجاد ساختار پايش يكپارچه در سطح گروه خودرو سازي سايپا

ماموریت

ايجاد بستر هاي مناسب سيستمي و فرايندي لازم به منظور برقراري ارتباط دو سويه، آسان و اثر بخش با مشتريان، و استفاده از نظرات ايشان در راستاي ارتقاء سطح كيفيت محصول و ارائه خدمات فروش و پس از فروش جهت ارتقاء رضايت مشتريان و بهبود كسب و كار گروه خودرو سازي سايپا.

چشم انداز

ایجاد یک بستر هوشمند پویای اقتصادی مشتری محور جهت تصمیم گیریهای راهبردی و روزمره گروه سایپا در راستای احراز جایگاه انتخاب اول مشتریان ایرانی از طریق یکپارچه کردن سیستم های اطلاعاتی و اطلاع رسانی زیر گروه های مرکز مهندسی، زنجیره تامین، واحدهای تولیدی،کانال های فروش، خدمات فروش و شبکه نمایندگان.

هدف

در گروه سايپا و با توجه به تعيين اولويت ايجاد مركز ارتباط با مشتريان از سوي مديريت محترم عامل سهولت در دسترسي ،تامين نيازمنديهاي مشتريان ، ارتقاء سطح وفاداري و ايجاد روابطي دو سويه، شفاف ، محترمانه و جلب رضايت ايشان ، در راستاي ايجاد فرهنگ پاسخگويي جزو اولويتهاي مركز ارتباط با مشتريان قرار دارد.

پروژه ها و برنامه ها

  • مديريت تجربه مشتريان (CEM): به منظور برقراري ارتباط دوسويه با مشتريان محترم و دريافت نظرات ايشان در حوزه كيفيت محصولات و خدمات با هدف ايجاد بهبود در حوزه هاي ياد شده
  • مديريت ارزيابي يكپارچه حوزه مشتري(CMI) : ايجاد نظام ارزيابي يكپارچه عملكرد حوزه مشتري در سطح گروه خودرو سازي سايپا
  • مديريت ارزيابي عملكرد كاركنان مركز تماس: با هدف ارزيابي عملكرد كاركنان و ارتقاء سطح علمي و تخصصي پاسخگويي به مشتريان محترم
  • توسعه باشگاه مشتریان گروه خودرو سازی سایپا: با هدف ارتقاء سطح وفاداری مشتریان گروه سایپا